hukuki_tercume_062İki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan anlaşmalara sözleşme denir.
Hukuk dilinde sözleşme, tarafların (alıcının, satıcının veya daha fazla tarafın) bir akdi gerçekleştirme ya da gerçekleştirmemesine dair şartların belirtildiği ve üstlendikleri yükümlülükler üzerine kesin bağlayıcı yaptırımları içeren yazılı belgelerdir. Her bir sözleşme koşulu sözleşmeye dair bir yükümlülüğü ifade ettiğinden ihlal edilmeleri hukuki davaların açılmasıyla neticelenebilir
Bu yüzden sözleşmeler, yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek kadar açık ve hatadan yoksun olarak çevrilmelidir
Belgenin tercümesi imzalandığında söz konusu taraflar şartalar üzerinde kendilerini yasal olarak bağlı hale getirmiş olurlar.
Sözleşme çevirileri sözleşme şartlarını, bu şartların farklı ulusal ve uluslararası mahkemelerdeki yapısını ve anlamını bilen deneyimli çevirmenlerce çevrilmeli ve uzman editörler tarafından redakte edilmelidir.

Semantik Tercüme Bürosu, yılların deneyimini çevirinin bu özel alanına aktararak, alanında uzman çevirmenlerle sözleşmelerinizin hatasız, aslına uygun, gerektiğinde noter yeminli, bütçenize ve zamanınıza uygun tercümesini sağlamaktadır.