hukuki_tercume_049Hukuki bir belgenin çevirisinde yapılacak en küçük bir hata bile tazminat yükümlülükleri veya ek maliyetlere neden olabilir. Hukuk çevirmenlerinin hukuk terminolojisine hakim olması ve bunun yanında dünya çapında uygulanan genel hukuk ve medeni hukuk sistemlerinden de haberdar olması gereklidir.

Çeviri, emek yoğun bir iş olduğundan, çevirmen belgeleri çevirirken istemeden de olsa hatalar yapabilir, bazı cümleleri yanlış yorumlamış ya da yanlış anlamış olabilir. Hukuk çevirileri doğası gereği hata kaldırmaz metinler olduğundan, çevirmenin yapmış olabileceği olası hataların kontrol edilmesi, kısaca metnin ikinci bir çevirmen ya da editör tarafından redakte edilmesi gerekmektedir. Semantik’te projeler metinlerin uzunluğuna bakılmaksızın 3 aşamalı olarak çevrilmektedir. Çevirmenin dosyayı çevirmesini müteakip, editörlerimiz dosyanın redaksiyonunu tamamlar ve tashih okuması aşamasında yazılımsal (orijinal metinde bulunan rakamların doğru ve eksiksiz olarak çevrilen metne aktarılması, orijinal metinde olan kalın/italik vs gibi biçimlendirmelerin çevrilmiş metine noksansız aktarılmış olması vb.) kontrollerimizi gerçekleştiririz.

Semantik Dil Hizmetleri, kılı kırk yaran titiz çalışma anlayışı ve kanıtlanmış kalitesi ile müşterilerine hatasız, terminolojik açıdan tutarlı ve kaliteli çeviriler sağlamaktadır.