hukuki_tercume_112Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve icra olunabilmesi Türk mahkemelerince tenfiz kararının verilmesine bağlıdır. Tenfiz kararının alınabilmesi için ise tenfiz dilekçesinin hazırlanmış olması ve dilekçeye ilamın kesinleştiğini gösteren onanmış yazı ile onanmış tercümesinin eklenmesi gerekmektedir.

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.

Tenfiz dilekçesine ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin de eklenmesi zorunludur.

Semantik Tercüme Bürosu olarak mahkeme ilamlarının tenfiz kararları için Türkçeye tercüme edilmesinin yanında, her türlü hukuk, idari ve ceza davaların mahkeme kararlarını müşterilerimizin talebine göre istedikleri dile hukuki mevzuata uygun bir şekilde tercüme edilmesini sağlıyoruz.

Uluslararası firmalarca onaylanmış kalite yönetim sistemimiz sayesinde tercümeleriniz Semantik güvencesiyle emin ellerde!