hukuki_tercume_154

Hukuk çevirileri, hukuksal içeriğe sahip metinlerin istenilen dile tercüme edilmesini kapsar. Hukuk çevirilerinde yapılacak hatalar ciddi problemlere karşılaşmanıza sebebiyet verebilir. Hatalı tercüme edilen kelime veya grupları ya da cümleler yasal anlamda birçok soruna gebedir. Hukuk çevirilerinde hatalar çevrilecek belgelerin konu uzmanlığı bulunmayan çevirmen seçimi ile başlar. Hukuksal metinlerinde cümleler oldukça uzun ve gramer yapısı karmaşıktır, hukuk dilinin kendine özgü bir terminolojisi vardır. Hukuki terminolojiye hakim olmayan bir çevirmene hukuk metinlerin tercümesini yaptırmak büyük risktir. Kaldı ki, konusunun uzmanı çevirmenlerin yaptığı çeviriler de mutlaka ikinci bir editör kontrolünden geçmelidir.

Başlıca hukuk çevirisi alanları şöyledir:

Vekaletname Tercümesi

Yetkilendirme Tercümesi

Sözleşme Çevirisi

Muvafakatname Tercümesi

Tüzük Çevirisi

Mahkeme Kararı Tercümesi

Vasiyetname Tercümesi

Yönetmelik Tercümesi

Kontrat Çevirisi

İhtarname Tercümesi

Yetkilendirme Çevirisi  Şirket Tüzüğü Tercümesi

İhbarname Tercümesi

Mevzuat Tercümesi

Dernek Tüzüğü Çevirisi

Beyanname Tercümesi Anlaşma Çevirisi

Yasa Maddeleri Tercümesi

Kararname Tercümesi

Vergi Evrakı Tercümesi

Genelge Çevirisi

Celpname Tercümesi

Yargı Kararı Çevirisi

AB Mevzuatı Tercümesi

Zabıtname Tercümesi

Tescil Belgeleri Tercümesi

Dava Evrakları Çevirisi

Nizamname Tercümesi Tapu Çevirisi

Ticari Sözleşme Tercümesi

Talimatname Tercümesi

Senet Tercümesi

Form Çevirisi

Taahhütname Tercümesi

İnşaat Anlaşması Çevirisi

Yabancı Mevzuat Tercümesi