Kanun tasarısı

Kanun tasarısı nedir? Bakanlar kurulunun hazırlayarak TBMM ‘ ne sunduğu kanun projeleridir. Hukuki çeviri sektöründe ülkemizin lider şirketi olan Semantik Tercüme, en iyi üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun en az 10 yıl tecrübeli çevirmenleri ve editörleri, konularında uzman proje koordinatörleri ve…

Ebniye

Ebniye terimi ne anlama gelir?Binalar; yapılar. Hukuksal çeviriler konusunda Türkiye’nin en büyük firması olan Semantik Çeviri, en iyi üniversitelerin hukuk fakültelerini bitirmiş en az 10 sene tecrübeli dil uzmanları ve editörleri, uzman proje yöneticileri ve güçlü teknololojik altyapısıyla; devlet kurumlarına,…

Taharriyat

Taharriyat nedir?Araştırmalar, aramalar. Hukuksal tercüme alanında Türkiye ve Orta Doğunun en önde gelen şirketi olan Semantik Tercüme Bürosu, en seçkin üniversitelerin hukuk fakültelerini bitirmiş en az 10 sene deneyimli dil uzmanları, konularında uzman proje yöneticileri ve sahip olduğu üstün teknolojiyle;…

İnkıta

İnkıta ne anlama gelir?Kesilme; kesinti; ara verme. Hukuki çeviri sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen firması olan Semantik Çeviri, hukuk fakültesi mezunu en az 10 senelik deneyime sahip çevirmenleri ve editörleri, profesyonel proje koordinatörleri ve ileri teknolojiye dayanan altyapısıyla; belediyelere, bireylere,…

Ajan

Ajan terimi ne anlama gelir?Şahsın şirketin veya devletin işlerini yapan, memur, mümessil, iş takipçisi. Hukuki tercüme konusunda Türkiye’nin en büyük firması olan Semantik Çeviri Bürosu, en iyi üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun en az 10 senelik deneyime sahip tercümanları ve editörleri,…

Sarahat

Sarahat teriminin Türkçe anlamı:Açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık. Hukuksal çeviriler alanında Türkiye ve Orta Doğunun en büyük şirketi olan Semantik Dil Hizmetleri, en iyi üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun en az 10 yıl deneyimli tercümanları ve editörleri, konularında uzman proje koordinatörleri ve…

Tevkif Müzekkeresi

Tevkif Müzekkeresi terimi ne anlama gelir?Tutuklama müzekkeresi. Hukuki tercüme konusunda ülkemizin en hızlı büyüyen firması olan Semantik Dil Hizmetleri, en seçkin üniversitelerin hukuk fakültelerini bitirmiş en az 10 yıl tecrübeli çevirmenleri, uzman proje koordinatörleri ve sahip olduğu üstün teknolojiyle; akademisyenlere,…

Teyit

Teyit ne demektir?Destekleme, güçlendirme, tasdik etme. Hukuk tercümeleri alanında Türkiye’nin en iyi firması olan Semantik Çeviri, en seçkin üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun en az 10 senelik tecrübeye sahip çevirmenleri ve editörleri, uzman proje koordinatörleri ve güçlü teknololojik altyapısıyla; kişilere, belediyelere,…

İhdas

İhdas teriminin hukuktaki anlamı nedir?Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma. Hukuksal tercüme alanında Türkiyemizin en önde gelen şirketi olan Semantik Dil Hizmetleri, hukuk fakültesi mezunu en az 10 yıl deneyimli çevirmenleri ve editörleri, uzman proje koordinatörleri ve…

Tekeffül

Tekeffül ne anlama gelir?Birine kefil olma; kefalet verme; garanti etme. Hukuk çevirileri sektöründe ülkemizin en iyi şirketi olan Semantik Çeviri Bürosu, hukuk fakültelerinden mezun en az 10 yıllık tecrübeye sahip çevirmenleri, profesyonel proje yöneticileri ve yüksek teknolojiye dayanan altyapısıyla; akademisyenlere,…